الهم ابلغ سلامی الی رسول موئد
اصل دین
زندگی و نجات شما را میخواهم….
بسم الله الرحمن الرحیم…
ای مردم علمای گمراه شما را فریب ندهند…
آزادی که حسین ع بیان کرد…
سلام بر یاران امام مهدی ع …
سلام بر شهیدای حق در این زمان…
بیدار شوید ای مردگان…