آزمون توهم

آزمون 1

آزمون شماره ۱
📖صفحات ۱ تا۴۸
📘کتاب توهم بی خدایی

1⃣سوال یک:
آتش زدن دانشمندان و آثار آنها وقتی تصور کنیم دیدگاه آنها در تضاد با برداشت ما نسبت به دین خداست، چه جایگاهی در دین الهی دارد❓
و آیا مسلمان مجاز است چنین کند❓

2⃣سوال دو:
یافته های تجربی که با مطالعات فراوان و آزمون و خطا کشف میشود، آیا در تضاد با دین خداست❓
و آیا دین خدا در حضور حجت الهی دستور به تعطیل کردن پژوهش ها و ایجاد دیکتاتوری مذهبی می‌کند❓
یا تفسیر از دین، دائما با کشفیات جدید علمی نو میشود❓

3⃣سوال سه:
آتش زدن جردانو برونو توسط کلیسایی- که امروز بیشترین پیروان را در سطح جهان دارد- لازم است چه تردید و پرسشی را در ذهن مسیحیان امروز در مورد دیدگاه های فعلی کلیسا مثلا اقانیم سه گانه مطرح کند❓

4⃣سوال چهار:
از میان سخن مخالفان میتوان برخی حقایق را بیرون کشید. برای نمونه می توان به سخنان دانشمند وهابی “بن باز” در رد تکامل استناد کرد که خودش در درون کلامش آن را اثبات میکند. این مورد را بیان کنید و چند درسی را- که یمانی ال محمد ع میخواهد در دل این بحث به ما یاد بدهد- کمی باز کنید.

5⃣سوال پنج:
گفتگوی بین ریچارد داوکینز با کاردینال جرج، را بیان کنید. درس اخلاقی درون این داستان را بیان کنید.

6⃣سوال شش:
وسط کشیدن استعمار و دشمن، وسط بحث علمی و عقیدتی و معرفی کردن آن به عنوان عامل انحراف، برای اثبات و به کرسی نشاندن نظر خود در بحث، نوعی مغالطه است. گویندگان و مجریان چنین مغالطه هایی چرا از این مغالطه ها برای به کرسی نشاندن نظر خود استفاده می کنند❓
برای نمونه اشقر سنی، برای زیر سوال بردن تکامل با وجود ناآگاهی کامل به آن، نهایتا به این مغالطه پناه می‌برد.


پاسخ نامه تشریحی آزمون شماره یک🔰
1⃣سوال یک:
آتش زدن دانشمندان و آثار آنها وقتی تصور کنیم دیدگاه آنها در تضاد با برداشت ما نسبت به دین خداست، چه جایگاهی در دین الهی دارد؟ و آیا مسلمان مجاز است چنین کند؟
✅پاسخ
جوردانو برونو فیلسوف و کیهان شناس ایتالیایی که به چرخش زمین به دور خورشید معتقد بود بخاطر عقایدش که مخالف آموزه های کلیسای کاتولیک بود سوزانده شد.
گالیله نیز رصد ها و مشاهدات و نظریاتش در تضاد با کلیسا و کتاب مقدس به شمار آمد و به زندان افتاد.
اما در نهایت بخاطر حق گویی و اثبات نظرات این دانشمندان کلیسا از این کار عذرخواهی کرد و دادگاه تفتیش عقاید نیز جمع و منحل شد.
امروزه نیز نظریه تکامل داروین به دلیل درک نادرست علما از دین و همچنین این نظریه ی علمی مورد حمله ی علمای شیعه و اهل سنت قرار گرفته است
سید ع میفرماید ای کسانی که از اینان(علمای گمراه )پیروی میکنید خداوند احوالتان را اصلاح کند چه بسا اینان امور دینی را برای شما کاملا واژگون کرده باشند همانطور که با زمین و خورشید چنین کرده اند !!!
در گذشته بزرگان دین بدون درک و اندیشه اقدام به رد کردن تئوری های علمی کرده اند و برخی علم را از دین جدا کرده اند. امروز ثابت شده که برخی نظریات علمی موافق با دین است.
2⃣سوال دو:
یافته های تجربی که با مطالعات فراوان و آزمون و خطا کشف میشود، آیا در تضاد با دین خداست؟ و آیا دین خدا در حضور حجت الهی دستور به تعطیل کردن پژوهش ها و ایجاد دیکتاتوری مذهبی می‌کند؟ یا تفسیر از دین، دائما با کشفیات جدید علمی نو میشود؟
✅پاسخ
خیر یافته های تجربی در تضاد با دین نیست اما برخی دانشمندان از روی جهل و نادانی سعی بر تفسیر این یافته ها و بسط دادن آن بر بی خدایی و وجودی و جهانی از هیچ و تناقض یافته های تجربی با خداوند یکتا میپردازند و اما حجت خدا سید احمد الحسن ع در کتاب توهم الحاد این تناقضات را رفع کرده و نظرات و تحلیل های برخی دانشمندان ملحد از این یافته های علمی را محکوم و نقدر و نقض کرده است و دیگر راهی برای الحاد علم در دین باقی نگذاشته است بلکه بین علم و دین آشتی ایجاد کرده .
و از آنجایی که مفسران دینی از نادانی رنج میبرند با کشفیات علمی مداوم نظراتشان تغییر میکند اما حجت خدا دیگر هیچ تناقضی بین علم و دین باقی نگذاشته که بخواهد نظرش در آینده تغییر کند و یا به تعطیل کردن پژوهش های علمی و کشتن دانشمندان همچون علمای گمراه و دیکتاتور در گذشته بپردازد
3⃣سوال سه:
آتش زدن جوردانو برونو توسط کلیسایی- که امروز بیشترین پیروان را در سطح جهان دارد- لازم است چه تردید و پرسشی را در ذهن مسیحیان امروز در مورد دیدگاه های فعلی کلیسا مثلا اقانیم سه گانه مطرح کند؟
✅پاسخ
آتش زدن جوردانو برونو و سپس ابراز پشیمانی از این کار و برچیدن دادگاه تفتیش عقاید کلیسا نشان دهنده ی آن بود که کلیسا به مدت ۴ قرن مرتد و بدعت گذار بوده و ممکن بوده که حتی کلیسا در رابطه با تفسیر انجیل نیز دچار بدعت شده باشد و و لاهوت بودن عیسی ع ، روح القدس و خدای پدر و اقانیم سه گانه شمردن آنها دچار ارتداد و بدعت شده باشد.