ساختار

ساختار قسمت نهم

ساختار_قسمت نهم تهیه کننده: دکتر توفیق مسرور در این قسمت، به دو اشکال مهم و اساسی می‌پردازیم ، که قبل از شروع بحث‌وبررسی الحاد و بیان وجود خدا از دید نظریۀ فرگشت، به‌ناچار باید به این دو اشکال بپردازیم: اشکال اول: اشکال آنتروپی و اشکال دوم: نظریۀ طراحی هوشمند و اینکه چرا اشکالات بسیاری پیش روی این نظریه مطرح شد؟ در نهایت، امروز‌ را با معرفی نظریۀ الحاد نوین و مبتنی بر نظریۀ فرگشت به پایان خواهیم رساند تا به خواست خدا در قسمت‌های بعد به بحث‌ها و بررسی‌های بیشتر بپردازیم. با ما همراه باشید. کانال توهم بی خدایی https://t.me/atheism_delusion سایت رسمی انصار امام مهدی (ع): http://almahdyoon.co سایت رسمی موسسه وارثین ملکوت: http://varesin.orgSHOW LESS