ساختار

ساختار قسمت هشتم

ساختار_قسمت هشتم تهیه کننده: دکتر توفیق مسرور پاسخ به اشکالات منکرین تکامل آنچه در این قسمت خواهیم آموخت: آیا تاکنون آزمایشی، پیش بینی‌های نظریه تکامل را رد کرده‌است؟ آیا نظریه تکامل رد شده است؟ آیا تکامل تنها یک فرضیه بی ارزش است؟! چرا صفات اکتسابی و عارضی به فرزندان منتقل نمی‌شوند؟ آیا انسان از میمون تکامل یافته است؟ آیا تکامل کلان ممتنع است؟ مشاهده قسمت هشتم با زیرنویس فارسی: https://youtu.be/fwjKh_5yB0o join us | کانال توهم بی خدایی @atheism_delusion