ساختار

ساختار قسمت ششم

لایل تکامل آنچه در این قسمت خواهیم آموخت: – علم کالبدشناسی تطبیقی و دلایل آن برای تکامل چیست؟ – چرا عصب حنجره دلالت بر تکامل دارد؟ – علم فسیل‌شناسی و دلایل آن برای تکامل چیست؟ – روش‌های مختلف عمرسنجی لایه‌های زمین چیست؟ – چگونه ثابت می‌شود فسیل هر لایه از فسیل لایه‌های قبلی تکامل یافته است؟ – علم جنین شناسی و دلایل آن برای تکامل چیست؟ – پس‌گشت چگونه دلالت بر تکامل دارد؟ – اصلاح نژاد و تکامل مصنوعی چیست؟ مشاهده قسمت ششم با زیرنویس فارسی: https://youtu.be/x2ihu2zIDg0 مطالعه متن ترجمه فارسی قسمت ششم: https://varesin.org/دلایل-تکامل