ساختار

ساختار قسمت پنجم

ساختار_قسمت پنجم تهیه کننده: دکتر توفیق مسرور تکامل؛ نزاعی برای بقا آنچه در این قسمت خواهیم آموخت: – نقش دی‌ان‌ای و ژن‌ها در بدن چیست؟ – علت تفاوت جانداران زنده چیست؟ – انتخاب طبیعی چیست؟ – چگونه تمایز در طبیعت رخ می‌دهد؟ – آیا تمام موجودات زنده زمینی اصل و منشاء مشترک و یکسانی دارند؟ – آیا تکامل یک واقعیت علمی قابل مشاهده است؟ – ارکان سه‌گانه تکامل حیات چیست؟ – چرا تکامل در گذشته، حال و آینده حتمی است؟ – شواهد مؤید تکامل حیات چه هستند؟ – فرآیند ترجمه و پروتئین‌سازی در سلول چگونه انجام می‌شود؟ مشاهده قسمت پنجم با زیرنویس فارسی: https://youtu.be/iaf8MBQJzJs مطالعه متن ترجمه فارسی قسمت پنجم: https://varesin.org/تکامل-،-تنازعِ-بقا join us | کانال توهم بی خدایی @atheism_delusionSHOW LESS