ساختار

ساختار قسمت سوم

ساختار_قسمت سوم تهیه کننده: دکتر توفیق مسرور کلیسا بعد از قرن‌ها معذرت خواهی می‌کند! آنچه در این قسمت خواهیم آموخت: – اکتشافات گالیله چه بودند؟ – آشنایی با نبوغ و مشاهدات گالیله – چرا فلسفه ارسطویی جهان آشکارا باطل شد؟ – چرا مدل زمین مرکزی قادر به تفسیر مشاهدات تلسکوپ گالیله نبود؟ – برخورد کلیسا با گالیله چگونه بود؟ – در جلسه دادگاه تفتیش عقاید برگزار شده برای گالیله چه گذشت؟ – اما آیا براستی حق با کلیسا بود و زمین به دور خورشید نمی‌چرخید؟! … مشاهده قسمت سوم با زیرنویس فارسی: https://youtu.be/vH-X2cZ-HFs مطالعه متن ترجمه فارسی قسمت سوم: varesin.org/کلیسا-پس-از-چند-قرن-معذرت%e2%80%8cخواهی-می%e2%80%8cکن/ join us | کانال توهم بی خدایی @atheism_delusionSHOW LESS