ساختار

ساختار قسمت قسمت هفدهم

تهیه کننده: دکتر #توفیق_مسرور چگونه و چه وقت انسان از آفریقا مهاجرت کرد؟ اگر بخواهیم بدانیم چگونه ، کجا و چه وقت فرهنگ و تمدن انسان شکل گرفته ، باید در مسیر فرگشت به تاریخ سفر کنیم…. 🌹در این سفر با ما همراه باشید… کانال توهم بی خدایی : https://t.me/atheism_delusion سایت رسمی انصار امام مهدی (ع) : http://almahdyoon.co سایت رسمی موسسه وارثین ملکوت : http://varesin.org