ساختار

ساختار قسمت سیزدهم

ساختار_قسمت سیزدهم تهیه کننده: دکتر توفیق مسرور جهش ژنتیکی تصادفی نیست سلام در قسمت‌هایی که تقدیم شد روشن کردیم که فرگشت ـ‌در مجموع‌ـ هدفمند است. از دیدگاه تجزیه‌گرایانه نیز روشن کردیم که فرگشت، قانونمند و منظم است، و در نتیجه، در ورایِ آن، قانون‌گذار و نظم‌دهنده‌ای وجود دارد، که همین، وجودِ خداوند را ثابت می‌کند. همچنین توقفی بر نقشۀ ژنتیکی و قانون انتخاب طبیعی داشتیم. اما اکنون می‌خواهیم از نگاه تجزیه‌گرانه، به بیان جزئیات هدفمندبودن فرگشت بپردازیم. پیش‌تر توضیح دادیم که می‌توانیم از روی انجام یک عمل خاص، میتوان فهمید که رسیدن به هدف و مقصدی وجود دارد؛ یعنی هدفمندی یک عمل را از میان مواردی همچون بررسی نقشه‌ای که کار با آن شروع شده و چگونگی پیاده‌سازی این نقشه میتوان فهمید. زیرا اگر بدانیم این نقشه، قانونمند است و طبق قانونی عمل می‌کند ‌و تصادفی نیست… با ما همراه باشید. کانال تلگرامی توهم بی خدایی : https://t.me/atheism_delusion سایت رسمی انصار امام مهدی (ع) : http://almahdyoon.co سایت رسمی موسسه وارثین ملکوت : http://varesin.org#ژنتیک#فرگشت#علم#تکامل#خدا#انتخاب_طبی