ساختار

ساختار قسمت دوازدهم

تهیه کننده: دکتر توفیق مسرور فرگشت از نگاه تحلیلی | قانونمندی انتخاب طبیعی سلام ما در این برنامه‌ها از دلایلی برای وجود خدا سخن به میان می‌آوریم و پیش‌تر گفتیم دو دلیل اساسی که کتاب «توهم بی‌خدایی» مبتنی بر قرآن کریم ارائه کرده است؛ عبارت‌اند از: اول: «عدم مطلق، نامولّد است»؛ که پس از اینکه اثبات وجود خدا را در سطح زندگی زمینی به‌طور کامل بیان کردیم به این دلیل خواهیم پرداخت. دوم: اینکه «وجود اثر یا صفت اثر، دلالتی است بر صفت مؤثر»؛ چه در نظام¬مندی، چه در قانونمندی، چه در هدفمندی و چه در حکمت. این استدلال در سه سطح بیان می‌شود: سطح کیهان به‌عنوان یک کُل، سطح زندگی زمینی، و نیز سطح انسان و جهش فرهنگی مخصوص به او. ابتدا می‌پردازیم به زندگی زمینی و نظریه‌ای که تفسیرکنندۀ گونه‌گونی‌اش است؛ یعنی نظریۀ فرگشت، و به‌خصوص ویژگی هدفمندبودنش. در قسمت‌های قبل بیان کردیم که فرگشت ـ‌در مجموع‌ـ هدفمند و هدفش تولید ابزار هوشمندی است. همچنین گفتیم که اثباتِ این مسئله، یعنی در ورای فرگشت، شخصی هدف‌گذار وجود دارد، و این دلیلی کافی برای اثبات وجود خداوند سبحان‌ومتعال است. با ما همراه باشید… کانال تلگرامی توهم بی خدایی : https://t.me/atheism_delusion سایت رسمی انصار امام مهدی (ع) : http://almahdyoon.co سایت رسمی موسسه وارثین ملکوت : http://varesin.org#فرگشت#علم#انتخاب_طبیعی#تکامل#الحاد#قرآن