ساختار

ساختار قسمت اول

ساختار_قسمت اول تهیه کننده: دکتر توفیق مسرور زبانش را بریدند؛ چون زمین به دور خورشید می‌گردد! زمین به دور خورشید میچرخد؛ حقیقتی علمی که امروز همه می‌دانند! اما … اگر در زمان به عقب بازگردیم… نه خیلی دور… فقط چند صد سال پیش، آنچه امروز بدیهی است … ارتداد، و مخالفت با کلام خدا شمرده می‌شد. چند صد سال پیش، مردم، منظومه شمسی ما را ـ‌که امروز برای ما واضح است‌ـ در زمان جوردانو برونو چگونه تصور می‌کردند…؟ و بیش از دو هزار سال پیش در زمان بطلمیوس…؟ می‌خواهیم سفر کنیم … سفری در زمان … تا بفهمیم حقایق مسلم علمی امروز … همیشه پذیرفتنی نبوده‌اند. مشاهده قسمت اول با زیرنویس فارسی: https://youtu.be/Bjib3pNiI5A مطالعه متن ترجمه فارسی قسمت اول: https://varesin.org/زبانش-را-بریدند؛-… join us | کانال توهم بی خدایی @atheism_delusionSHOW LESS