ادله اثبات یمانی آل محمد ع

فرستاده و وصی امام مهدی ع 

سید احمد الحسن ع

دانلود PDf ادله اثبات حقانیت سید یمانی (68ص)

دانلود فایل صوتی بسیار مختصر معرفی دعوت یمانی | شیخ فتحی (6:2)

دانلود فایل صوتی بسیار مختصر معرفی دعوت یمانی | شیخ حامد میری (9:57)

دانلود فایل صوتی متوسط معرفی دعوت یمانی | شیخ فتحی(35:42)

📼 معرفی دعوت #سید_یمانی به صورت #متوسط 🎧

🌴 #یمانی کیست❓
🌴 آیا او حجت معصوم خداست❓
🌴 چگونه شناخته میشود❓
🌴 دلیل حقانیت #سید_احمد_الحسن

دانلود فایل صوتی کامل معرفی دعوت یمانی | شیخ فتحی(2:35:05)

یمانی کیست ؟ (2:40)

یمانی را چگونه بشناسیم ؟ (3:44)

بررسی ادعای سید احمد الحسن ع ؟ (5:44)

یمانی ذریه و نسل امام مهدی ع (15:50)

دلیل روایی (3:44)

دلیل عقلی (3:44)