ادله اثبات سید احمد الحسن ع برای مسیحیان و یهودیان

دانلود PDf سیزدهمین حواری

خلاصه‌ ای از ادله دعوت برای مسیحیان و یهودیان

  www.almahdyoon.org 

خلاصه‌ ای از ادله دعوت برای یهودیان

حقيقت اين است که مأموريت خضر(ع) ، ايليا(ع) ، عيسی(ع) و محمّد بن حسن المهدی(ع) يکی است و آنها متّحد هستند و هيچ اختلافی بين آنها نيست . چون خدايشان واحد است و دينشان نيز واحد است و آن تسليم در برابر خداوند سبحان و بلند مرتبه است . همه اينها مردم را به طرف خداوند فرا می خوانند و به دستور و فرمان خداوند اقدام به کار می‌ کنند . حقيقتی که بدان فرا می خوانند يکی است و هدف نهايی آنها يکی است و آن قيامت صغری است . و اهدافشان نيز يکی است و آن نشر عدالت و توحيد و بندگی خداوند در روی زمين است . پس اينان متحدند و هيچ اختلافی در بين اينها نيست ، و هدف و خدايشان يکی است پس بايد فرستاده ايشان نيز يکی باشد . و او فرستاده ای از جانب خداوند نيز هست .

 چون ايشان به فرمان خداوند عمل می‌ کنند . پس نماينده آنها ، نماينده خداوند و جانشين آنها جانشين خداوند در روی زمين است چون آنها جانشينان خداوند در روی زمين هستند

و حالا دلايلی را ارائه می دهيم که اينان آنگاه که زمان قيامت صغری و دولت عدالت الهی برسد ، فرستاده ای را از جانب خود می فرستند و فقط چند دليل می آوريم چون تفصيل در اين مقام نمی‌ گنجد

برخی از علائم ظهور مهم محقق شده

زلزله‌های عظیم و قحطیها

در انجیل لوقا باب 21 آمده:

۱۱«زلزله‌های عظیم در جایها و قحطیها و وباها پدید می‌آید و چیزهای هولناک و علامات بزرگ از آسمان ظاهر خواهد شد… ۲۰ “و چون‌ بینید که‌ اورشلیم‌ به‌ لشکرها محاصره‌ شده‌ است‌، آنگاه‌ بدانید که‌ خرابی‌ آن‌ رسیده‌ است‌. ۲۵ “و در آفتاب‌ و ماه‌ و ستارگان‌ علامات‌ خواهد بود و بر زمین‌ تنگی‌ و حیرت‌ از برای‌ امت‌ها روی‌ خواهد نمود به‌سبب‌ شوریدن‌ دریا و امواجش‌.  ۲۶ و دلهای‌ مردم‌ ضعف‌ خواهد کرد ازخوف‌ و انتظار آن‌ وقایعی‌ که‌ برربع‌ مسکون‌ ظاهر می‌شود، زیرا قوات‌ آسمان‌ متزلزل‌ خواهد شد.  ۲۷ و آنگاه‌ پسر انسان‌ را خواهند دید که‌ بر ابری‌ سوار شده‌ با قوت‌ و جلال‌ عظیم‌ می‌آید.

انجیل لوقا، باب 21:
قبل از آمدن او جنگهای عالمگیر، خصوصاً در منطقه فلسطین روی می‌دهد که همه را به وحشت می‌اندازد که چنان مصیبت بزرگی در عالم واقع نشده.

 و با توجه به باب 21 از انجیل لوقا استفاده می‌ شود که:
قبل از آمدن او دنیا پر از ظلم و جور می‌شود و سراسر جهان را ستمگران احاطه می‌کنند

سقوط بابل (عراق)

طبق مکتوبات عهد قدیم و جدید سقوط بابل(عراق) از علامات روز بزرگ خداوند ذکر شده است و همانطور که میدانید این امر نیز محقق گشته است.

شما را دعوت به مطالعه عهد قدیم کتاب اشعیای نبی باب21 مینمایم:

۹ و اینك‌ فوج‌مردان‌ و سواران‌ جفت‌ جفت‌ می‌آیند و او مزید كرده‌، گفت‌: بابل‌ افتاد افتاده‌ است‌ و تمامی‌ تمثال‌های‌ تراشیده‌ خدایانش‌ را بر زمین‌ شكسته‌اند.»  

اشعیای نبی باب14

۲۲ و یهوه‌ صبایوت‌ می‌گوید: «من‌ به‌ ضدّایشان‌ خواهم‌ برخاست‌.» و خداوند می‌گوید: «اسـم‌ و بقیـه‌ را و نسـل‌ و ذریـت‌ را از بابـل‌ منقطـع‌ خواهـم‌ ساخت‌.  ۲۳ و آن‌ را نصیب‌ خارپشتها و خَلابهـای‌ آب‌ خواهـم‌ گردانیـد و آن‌ را با جاروب‌ هلاكت‌ خواهم‌ رُفت‌.» یهوه‌ صبایوت‌ می‌گوید.

مکاشفه یوحنا باب14

۷ و به‌ آواز بلند می‌گوید: “از خدا بترسید و او را تمجید نمایید، زیرا که‌ زمان‌ داوری او رسیده‌ است‌. پس‌ او را که‌ آسمان‌ و زمین‌ و دریا و چشمه‌های‌ آب‌ را آفرید، پرستش‌ کنید.”  ۸ و فرشته‌ای‌ دیگر از عقب‌ او آمده‌، گفت‌: “منهدم‌ شد بابل‌ عظیم‌ که‌ از خمر غضب زنای‌ خود، جمیع‌ امت‌ها را نوشانید.”  .

در مورد مصر

یکی دیگر از علائم و بشارتهای روز بزرگ خداوند در مورد مصر به تحقق پیوست.

در کتاب اشعیای نبی باب19
22 – وخداوند مصریان را خواهد زد وبه زدن شفا خواهد داد زیرا چون به سوی خداوند بازگشت نمایند ایشان را اجابت نموده وشفا خواهد داد

حزقیال باب30
۳ زیرا كه‌ آن‌ روز نزدیك‌ است‌ و روز خداوند نزدیك‌ است‌! روز ابرها و زمان‌ امّت‌ها خواهد بود!  ۴ و شمشیری‌ بر مصر فرود می‌آید. و چون‌ كشتگان‌ در مصر بیفتند، آنگاه‌ درد شدیدی‌ بر حبش‌ مستولی‌ خواهد شد. و جمعیتِ آن‌ را گرفتار خواهند كرد و اساسهایش‌ منهدم‌ خواهد گردید.  

 در عهد جدید و عهد قدیم به بسیاری از علامات روز بزرگ خداوند اشاره شده که اکنون محقق گشته اند که هشداری است برای اهل بصیرت و شما عزیزان را دعوت به مطالعه مینمایم:

چاه هاویه‌ وستونهای دود در آسمان و زمین

کتاب یوئیل نبی باب 2
 ۳۰وآیات را از خون وآتش وستونهای دود در آسمان و زمین ظاهر خواهم ساخت.

که به دلیل این دود غلیظ حاصل از آتشفشان  ایسلند بیش از هزاران پرواز در اروپا لغو گردید.

مکاشفه یوحنا باب9
۲ و چاه هاویه‌ را گشاد و دودی‌ چون‌ دود تنوری‌ عظیم‌ از چاه‌ بالا آمد و آفتاب‌ و هوا از دود چاه‌ تاریک‌ گشت‌.
اعمال رسولان باب2
19واز بالا در آسمان شگفتیهایی واز پایین در زمین آیاتی را از خون و آتش و دود به ظهور آورم.

 

 

مکاشفه یوحنا باب1
۷ اینک‌ با ابرها می‌آید و هر چشمی‌ او را خواهد دید و آنانی‌ که‌ او را نیزه‌ زدند و تمامی‌ امت‌های‌ جهان‌ برای‌ وی‌ خواهند نالید. بلی‌!آمین‌.  
مکاشفه یوحنا باب14
 ۱۴ و دیدم‌ که‌ اینک‌ ابری‌ سفید پدید آمد و بر ابر، کسی‌ مثل‌ پسر انسان‌ نشسته‌ که‌ تاجی‌ از طلا دارد و در دستش‌ داسی‌ تیز است‌.  ۱۵ و فرشته‌ای‌ دیگر از قدس‌ بیرون‌ آمده‌، به‌ آواز بلند آن‌ ابرنشین‌ را ندا می‌کند که‌ “داس‌ خود را پیش‌ بیاور و درو کن‌، زیرا هنگام‌ حصاد رسیده‌ و حاصل‌ زمین‌ خشک‌ شده‌ است‌.”  ۱۶ و ابرنشین‌ داس‌ خود را بر زمین‌ آورد و زمین‌ درویده‌ شد.
کتاب دانیال نبی باب ۷
۱۳ودر رویای شب نگریستم واینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد ونزد قدیم الایام رسید واو را به حضور وی آوردند.
انجیل متی باب 24
30آنگاه نشانه پسر انسان در آسمان پدیدار خواهد گشت .

 

واین تصاویر ابری از دوود در آسمان اروپا را نشان میدهد که نام احمد را تشکیل داده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که احمد نام منجی مذکور در ادیان آسمانی است همان فرستاده امام مهدی ع در نزد مسلمانان=غلام امین و دانا همان فرستاده عیسی ع در نزد مسیحیان= نجات دهنده از تنه یسی ع در نزد یهودیان

در تورات

دوّمين سفر پادشاهان

در باب دوّم : موقعی که خداوند ايليا را در طوفان به آسمان برد …. ايليا عبايش را گرفت و آن را پيچاند و آن را به آب زد و آب شکافته شد . و اين دو به خشکی راه يافتند . و زمانی که از آب عبور کردند ايليا به يشع گفت : قبل از اينکه من را از تو بگيرند از من چيزی بخواه که برايت انجام دهم . پس يشع گفت : بگذار که روحت از دو طرف محافظ من باشد . پس ايليا گفت که درخواست بزرگی کردی . پس اگر موقعی مرا از تو بگيرند ببينی و به درخواستت می رسی وگرنه اين چنين نخواهد شد . در حاليکه اين دو راه می رفتند و صحبت می کردند ناگهان کاروانی از جنس آتش و اسب فرود آمد و بين اين دو جدائی انداخت پس ايليا در طوفان به آسمان بالا رفت و يشع اين صحنه را می ديد و او فرياد می زد پدر! پدر ! تو کل ارتش اسرائيل هستى و ديگر او را نديد

اشعيا باب 5

پس پرچمی برای امت بر می افرازد و از دور آنها را فرياد می زند ناگهان آنان به سرعت می آيند در حاليکه در ميان آنها شخص از پا افتاده ای وجود ندارد نه چرت می زنند و نه می خوابند نه کمربندشان و نه بند کفششان پاره می شود کسانی که نوک تيرهايشان تيز است و سم اسبهايشان مثل سنگ است جوانانشان مثل طوفان هستند مثل بچه شير می غرند و به سرعت شکار خود را به چنگ می آرند و آن را آزاد و رها می کنند و در آن روز کسی که بر عليه آنان بشورد نجات نخواهد يافت . باب 5 : 26-30

واين ويژگيها يعنی ( نمی خوابند و … و … ) ويژگی های اصحاب امام زمان (ع) است همچنانکه در روايات از محمّد (ص) نقل شده است . پس چه کسی پرچم را بر می افرازد ؟ کسی که از مردم بيعت می خواهد و برای امام مهدی (ع) و عيسی (ع) و ايليا (ع) و خضر (ع) انصار و يارانی جمع می کند

اشعيا باب 11

و از تنه يسّی شاخه ای رشد می کند و نيز شاخه ای از اصل تنه آن می رويد و روح خداوند ، روح حکمت و فهم ، روح مشورت و قدرت ، روح معرفت و ترس از خداوند در آن فرود می آيد . فقط به خاطر ديدن و شنيدن چيزی حکم و قضاوت نمی کند . بلکه در ميان فقرا و بينوايان با انصاف و عدالت حکم مي کند . و در روی زمين عدالت را برقرار می سازد و منافقان با فوت دهان وی می ميرند و او نيکوکاری و امنيت و آرامش را با خود می آورد . پس گرگ با گوسفند و پلنگ با بزغاله و شير با گوساله در يک مکان و در کنار هم زندگی می کنند و در هيچ يک از کوههای مقدس ، فساد نمی کنند و کار زشتی را انجام نمی دهند چون زمين از معرفت و شناخت خداوند پر می شود . همچنانکه آب دريا نيز از معرفت و شناخت خداوند پر می شود و در آن روز يسّی پرچمی را برای مردم نصب می کند که مردم بوسيله آن فرا خوانده شوند و در يک مکان بلندی نصب می شود . باب 11 : 1 – 10

اين حوادث با قيامت صغری مناسبت دارد و در گذشته اتفاق نيفتاده است و جز در دولت عدالت الهی اتفاق نمی افتد

اما يسّی در تورات معروف است و او پدر داوود (ع) پيامبر خداست و مادر امام مهدی (ع) از نوادگان و از نسل داوود (ع) است . داستان آن بطور خلاصه بشرح ذيل است : وی (مادر امام زمان ع) ملکه ای است که جد وی قيصر روم است . در خواب ، عيسی (ع) و جانشين وی يعنی شمعون الصفا و محمّد (ص) را می بيند و محمّد (ص) او را از حضرت عيسی (ع) برای فرزندش امام حسن عسکری (ع) خواستگاری می کند و عيسی (ع) به شمعون الصفا ( سمعان بطرس ) می گويد که افتخار بزرگی نصيبت خواهد شد . چون وی ( مادر امام زمان ) از نوادگان شمعون الصفا ( سمعان بطرس ) ، وصی و جانشين عيسی (ع) است . بعد از اين خواب ، خوابهای زيادی می بيند و معجزه های زيادی برای وی اتفاق می افتد تا اينکه به خانه امام علی النقی (ع) می رسد و آن حضرت وی را به همسری فرزندش امام حسن عسکری (ع) در می آورد و از او امام محمّد بن الحسن المهدی (ع) متولد می شود . پس امام مهدی (ع) از ناحيه مادری جزء نوادگان اسرائيل ( يعقوب ع ) و از ناحيه پدری از نوادگان محمّد (ص) به شمار می رود . پس اينکه حضرت مهدی (ع) شاخه ای از يسّی ( از نسل يسّی ) است ، درست است همانطوری که اين مسأله بر مهدی اوّل از مهديون دوازده گانه نيز صدق می کند . چرا که او نيز شاخه ای از يسّی است چون او از نوادگان امام مهدی (ع) است و مهدی اوّل ، طبق روايات رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) ، اسمش احمد است و فرستاده امام مهدی و وصی و نيز دست راست وی است و اولين کسی است که در آغاز ظهورش ، قبل از اينکه با شمشير قيام کند به وی ايمان می آورد

اگر توضيحات بيشتری خواستيد به تورات در قسمت اشعيا ، باب های 13 , 42 , 43 , 44 , 49 , 63 , 65 , 66 مراجعه بفرماييد که در آنجا به خوبی روشن است

دانيال باب 2

باب دوّم : … تو ای پادشاه منتظر بودی و آنگاه مجسمه ای بزرگ … . داشتی نگاه می کردی تا اينکه سنگی بی دست به پاهای مجسمه که از آهن و سفال بود برخورد کرد وآن را خرد کرد در آن هنگام آهن ، سفال ، مس ، نقره و طلا با هم خرد شدند و مثل کاهی در بيابان گرديدند و باد آنها را برد و ديگر از آن مجسمه اثری نماند اما آن سنگی که آن مجسمه را از بين برد يک کوه بزرگ گرديد و تمام زمين را فرا گرفت . باب 2 : 31 – 36

پس اين سنگی که مملکت طاغوت و شيطان را از بين می برد همان فرستاده و جانشينی از سوی امام مهدی (ع) و عيسی و ايليا و خضر (عليهم السلام) می باشد

دانيال باب 7

باب هفتم : دانيال جواب داد : در شب خوابی می ديدم که چهار باد آسمانی به دريای بزرگ هجوم بردند * و از دريا چهار حيوان عظيم الجثه با همديگر سر بر آوردند که با همديگر فرق داشتند * اوّلی مانند شير بود که دو بال عقاب را با خود داشت * داشتم نگاه می کردم تا اينکه دو تا بالش کنده شدند و بر زمين نشست . و مثل انسان بر روی دو پا ايستاد و قلب انسان نيز به او داده شد * و آنگاه حيوانی ديگر شبيه خرس ظاهر شد . با يک طرفش بلند شد و در دهانش سه تا دنده ( استخوان ) بود . پس به او گفتند بايست و گوشت بيشتری بخور * بعد از اين حيوان ديگرى مثل پلنگ را ديدم که در پشتش چهار تا بال پرنده بود . و اين حيوان چهار سر داشت و پادشاهی ميکرد * بعد از اين در خواب چهارمين حيوانی که ديدم بسيار عظيم الجثه و قوی بود . و دندان های بزرگی از جنس آهن داشت ، می خورد و له می کرد و بقيه را با پاهايش کوبيد و له کرد . و مخالف بقيه حيواناتی بود که قبل از او آمده بودند . و ده تا شاخ داشت . داشتم به شاخ ها می انديشيدم که ناگهان يک شاخ ديگر که کوچک بود در بين شاخ ها به وجود آمد . و سه تا شاخ اوّلی را از جلو کند . و آنگاه چشمی مثل چشم انسان ودهانی که بوسيله استخوان ها حرف می زد در اين شاخ به وجود آمد . می ديدم که تخت سلطنتی به قديم ايّام مهيا کردند و او بر آن تخت جلوس کرد . لباسش مثل برف سفيد و موی سرش مثل پشم پاک بود . و تختش زبانه آتش بود . رودی از آتش جاری شد و از مقابل او هزاران هزار خارج می شدند و به او خدمت می کردند . و ده هزار ده هزار مقابل او می ايستادند . پس دين بر تخت سلطنت نشست و من سفرم را شروع کردم . گاهی صدای کلماتی که آن شاخ آن را بر زبان می راند توجهم را به خود جلب می کرد . می ديدم که اين حيوان عظيم الجثه کشته شد و به آتش سپرده شد . ولی بقيه حيوانات پادشاهی آنان از آنها گرفته شد . ولی تا زمانی به آنها عمر داده شد * در خواب می ديدم که با ابر آسمان يك چيزی مثل انسان به پيش قديم ايّام آمد و او را به خودش نزديك کرد . و به وی حكومت ، مجد و عظمت و ملكوت بخشيد . تا ملت ها از او اطاعت کنند ، پادشاهی وی ، ابدی است . و ملكوت وی از بين نمی رود * ولی من ( دانيال ) روحم در بين جسم غمگين گشت * و به يكی از آنهايی که ايستاد بودند نزديك شدم و حقيقت همه اينها را پرسيدم و او همه اينها را به من تفسير کرد * و خبر داد آن حيوانات عظيم الجثه چهار پادشاهند و در روی زمين به حكومت می پردازند . امّا قدسيان حكومت را از آنان می گيرند و تا ابد حكومت در اختيار آنهاست . در اين حال از وی خواستم حقيقت حيوان چهارمی که متفاوت با بقيه بود و بسيار ترسناك بود و دندانهايش از اهن و ناخنهايش از مس بود . و می خورد وله می کرد . و بقيه را با پاهايش می کوبيد . و نيز از وی در باره شاخهای دهگانه که در سرش بود و شاخ ديگری که بوجود آمد و سه شاخ جلوئی افتادند . و اينكه اين شاخ چشمی داشت و دهانی که بوسيله استخوانهاحرف می زد پرسيدم . در حاليكه داشتم نگاه می کردم و اين شاخ با قدسيان می جنگيد و به آنها غلبه کرد . تا اينكه قديم ايّام آمد و اين دين را به قدسيان برتر داد . و وقت آن فرا رسيد که قدسيان مملكت را بدست بگيرند * در جوابم چنين گفت : اما حيوان چهارم ، مملكت چهارم در روى زمين است که با سائر مملكتها مخالف است ، زمين را می خورد و آن را خرد می کند و می کوبد . و شاخهای دهگانه اين مملكت ده پادشاه هستند که حكومت می کنند . و بعد از اينها يك پادشاه ديگر نيز حكومت می کند که مخالف بقيه پادشاهان اوّليه است . و سه پادشاه اوّليه را از بين می برد . و فكر می کند که زمان و سنت را می تواند تغيير دهد . برای مدتی حكومت بدست وی می چرخد . پس آنگاه حكومت دين شروع می شود . و قدرت را از وی می گيرند . و وی تا ابد الدهر نابود می شود . و حكومت و قدرت در همه جای اين آسمان به مردم مقدس و والا بخشيده می شود . که ملكوت وی ملكوت ابدی و هميشگی است . و همه پادشاهان از وی اطاعت می کنند . باب 7 : 2 – 14

شيری که دو بال دارد اشاره به امپراطوری انگلستان دارد که در اروپا قد علم کرد که سمبل آن شيری است که دو بال دارد . امّا خرس سمبل شوروی است که گوشت زيادی می خورد يعنی مردمان زيادی را کشته است . ولی حيوان چهارم از آهن است و او امپراطوری آمريكاست که با اسلحه و ثروت به همه جای اين دنيا تسلط پيدا کرده است

اما قدیم ایّام همان امام مهدی (ع) و ابن انسان همان عیسی (ع) است كه همانطوریكه دانیال گفته اند آمریكا در آخر در آتش خواهد سوخت ( انشاء الله ) و امام مهدی (ع) وعیسی و ایلیا ( الیاس ) و خضر (ع) در قیامت صغری می آیند و آن حساب ، عذابی است بر ظالمان . پس آیا عذاب قبل از هشدار ( بیم دادن ) درست است ؟ پس بیم دهنده كیست ؟

پس باید یك فرستاده ای قبل از ظهور ایشان باشد تا به مردم بیم و بشارت بدهد . این مطالب بصورت اختصار از تورات كافی است

در انجیل

و … 6 و جنگها و اخبار جنگها را خواهید شنید … 15 پس چون مكروه ویرانی را كه به زبان دانیال نبی گفته شده است و در مكان مقدس موجود است ببینید … 22 وليكن بخاطر برگزیدگان آنروز ها كوتاه خواهد شد … 27 زیرا همچنانكه برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می شود ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد … 29 و نور بعد از مصیبت آن ایام آفتاب تاریك گردد و ماه نور خود را ندهد . متی باب 24

و در این باب ، عیسی (ع) نشانه های قیامت صغری را ذكر می كند همانطوریكه رسول اكرم (ص) و ائمه ذكر كرده اند ، جنگ ، خورشید گرفتگی ، ماه گرفتگی … مكروه ویرانی ( آمریكا ) … مهّم این است كه وی در آغاز ظهورش از مشرق به سمت مغرب حركت می كند و مشرق نسبت به مكان عیسی در آن زمان عراق مى باشد ، و نوری كه از مشرق خارج شده و در مغرب ظاهر شده ابراهیم است كه از عراق خارج و در سرزمین مقدس ظاهر شده است

 

و عیسی (ع) درباره یوحنا ( یحیی ) گفته كه او الیاس یا مثل الیاس است . و ليكن حال به شما می گویم كه الیاس آمده است و او را نشناختند بلكه آنچه خواستند با وی انجام دادند . و همانطور پسر انسان نیز از ایشان آزار و اذیت خواهد دید انگار شاگردان دریافتند كه درباره یحیی طاهر كننده بدیشان سخن می گفت . متی باب 17 : 12 – 13

عيسى (ع) درباره يوحنا مى گويد : اگر خواستید قبول كنید این همان ایلیاست ، هر كه گوش شنوا دارد بشنود . متی باب 11 : 14 – 15

بنابر اين فرستاده ای كه امام مهدی (ع) و آنهائى كه با او هستند (عیسی و ایلیا و خضر) می فرستند از عراق خارج می شود ، و ممکن است که به خروج او خروج عیسی (ع) گفته شود همانطوریكه خروج یوحنا در یك مرحله مشخص بیانگر خروج ایلیا بود . و ممكن است كه این فرستاده از ملت دیگری باشد . همانطوریكه عیسی (ع) فرمود : پس به شما می گویم كه ملكوت خداوند از شما گرفته مى شود و به امتی كه به ثمره اش اعتقاد مى يابد عطا خواهد شد . متی باب 21 : 4

وعیسی (ع) فرمود : لذا شما نیز حاضر باشید زیرا در ساعتی كه گمان نمی برید پسر انسان می آید * پس آن غلام امین و دانا كیست كه آقایش او را تعيين كرده تا بر بنده هايش طعام ( يا همان علم و معرفت و حكمت ) دهد * در اين حال خوشا به حال آن غلامی كه چون آقایش آید او را در چنین كار مشغول یابد . متی باب 24 : 44 – 46

پس این غلام امین و داناكیست ؟ جز فرستاده امام مهدی (ع) و عیسی و ایلیا و خضر (ع) چه كسی می تواند باشد ؟

عیسی (ع) فرمود : حال نزد فرستنده خود می روم و كسی از شما از من نپرسد كه كجا می روی ولیكن چون این را به شما گفتم دل شما از غم پر شده است و من به شما راست می گویم كه رفتن من برای شما مفید است زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد و ليكن اگر بروم او را نزد شما می فرستم و چون او آید جهان را بخاطر گناه توبیخ و سرزنش خواهد كرد و بر عدالت وداوری ملزم خواهد نمود امّا بر گناه زیرا كه به من ایمان نمی آورند امّا بر عدالت از آن سبب كه نزد پدر خود می روم ودیگر مرا نخواهید دید امّا بر داوری از آن رو كه بر رئیس این جهان حكم شده است . یوحنا باب 16 : 5 – 11

پس این تسلی دهنده كه فرستاده می شود كیست ؟ و این فردی كه اهل جهان را بخاطر گناهانشان و تكذیب انبیاء و رسولان و قتل آنان و نپذیرفتن حقیقت انبیاء و وصيتهايشان و بی حرمتی به رئیس این جهان ( امام مهدی ع ) سرزنش و توبیخ می كند کیست ؟

عیسی (ع) فرمود : و بسیار چیزهای دیگرى دارم كه به شما بگویم ولی طاقت تحمّل آن را ندارید ولیكن زمانى كه اين روح حق باز آيد شما را به حق راهنمائى مى كند زیرا كه از خود حرفى نمى زند بلكه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد او مرا جلال خواهد داد زیرا از آنچه كه مال من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد . یوحنا باب 16 : 12 – 14

و از ابو عبد الله (ع) روایت شده كه فرمود : علم بیست و هفت حرف دارد و همه آن چیزی كه انبیاء آوردند دو حرف است . مردم تا امروز جز دو حرف از علم چیزی نمی دانند . پس اگر قائم ظهور كند بیست و پنج حرف دیگر علم نیز ظاهری می شود و آن را در بین مردم منتشر می كند و این دو حرف نیز به آن می پیوندد تا بیست و هفت حرف علم در بین مردم پخش شود . بحارالانوار ج 52 ص 336

 

و آن ده شاخ كه ديدی ده پادشاه هستند که هنوز سلطنت نیافته اند بلکه یک ساعت با وحش چون پادشاهان قدرت می یابند * اين پادشاهان رای واحدی دارند و قدرت و قوت خود را به وحش می‌ دهند * ایشان با بره می جنگند ولی آن بره پيروز مي گردد چون او پادشاه پادشاهان است و كسانی كه با او هستند خوانده شده و برگزیده و امین هستند . مکاشفه باب 17 : 12 – 14

بره ای که پادشاهان را مغلوب می‌ کند قائم یعنی احمد (ع) است که پادشاه پادشاهان است

سپس فرشته ای ديگر ديدم كه از آسمان نازل شد كه قدرت عظيمی داشت و زمين از جلال او نورانی گشت * با صدایی كه شدت عظيمی داشت فرياد كشيد سقوط كرد سقوط كرد بابل عظيم ( عراق ) و مسكنی شد برای شيطان سفتان و پناهگاهی شد برای هر روح خبیث و كليه پرندگان نجس … * و تجار زمين از نعمت آن بهره مند گشتند * سپس ندای ديگری رسيد كه از آن خارج شويد ای قوم من تا شما نيز با گناهان آنها آميخته نشويد و از بلاهای آن آسوده باشيد . مکاشفه باب 18 : 1 – 4

شادی و وجد نماییم و او را تمجید کنیم زیرا که نکاح بره رسیده است و عروس (سلطنت) او خود را حاضر کرده است * و به او داده شد که لباس پاک و روشن خود را بپوشاند زیرا که آن لباس عدالتهای مقدسین است * و مرا گفت بنویس خوشا به حال کسانی که به میهمانی نکاح بره دعوت شده‌ اند و نیز مرا گفت که این است کلام راست خدا . مکاشفه باب 19 : 7 – 9

واين دعوت شدگان همان انصار عيسی و ايليا و امام مهدی (ع) هستند

فكرمی كنم توضيحاتی كه دادم هر چند مختصر بود ولی برای كسی كه طالب حق وحقیقت است كافی باشد اگر توضیحات بیشترى خواستید در مکاشفه (رویای) یوحنا لاهوتی مطالب بسیاری برای كسی كه طالب حقیقت است وجود دارد ومن جهت اختصار از آوردن آن صرف نظر می کنم

و در آخر نصیحت من به شما این است كه در این سخنان اندیشه كنی ….. در تورات آمده است با تمام وجودت به من اعتماد كن و به فهم و اندیشه خود اعتماد مكن مرا بشناس و من راه را به شما نشان خواهم داد ، خود را حكیم مپندار ، مرا گرامی بدار وخودت را برای سخنانم آماده كن

.

شجره نامه امام احمد الحسن(ع)

Een stamboom voor Ahmad Al Hassan (as)

الامام احمد الحسن بن اسماعيل بن صالح بن حسين بن سلمان بن الامام محمد المهدی بن الامام الحسن العسكری بن الامام علی الهادی بن الامام محمد الجواد بن الامام علی الرضا بن الامام موسى الكاظم بن الامام جعفر الصادق بن الامام محمد الباقر بن الامام علی السجاد بن الامام الحسين الشهيد بن الامام علی امير المؤمنين عليهم سلام الله اجمعين

Een stamboom voor Ahmad Al Hassan (as)

Imam Ahmad Hassan bin Ismail bin Saleh bin Hussein bin Salman bin Imam Muhammad al-Mahdi bin al-Askari, zoon van Imam Ali al-Hadi Bin Imam Muhammad al-Jawad zoon van Imam Ali bin tevredenheid Imam Musa al-Kadhim bin Imam Jafar Sadeq bin Imam Muhammad al-Baqir bin Ali bin tapijt van Imam Hussein shahid zoon van Imam Ali gelovigen hen de vrede van God gehelen