توهم بی خدایی-متن

8- شیخ جعفر سبحانی

8⃣ 👳🏼‍♂شیخ جعفر سبحانی🔻

شیخ جعفر سبحانی در کتاب (راه های تفسیری در علوم قرآنی) مینویسد:

(چارلز داروین کتاب خود به نام (تحول گونه ها) را در سال ۱۹۰۸ میلادی منتشر کرد و درآن طبق تحقیقاتش ثابت کرده است که انسان، آخرین گونه از زنجیره ی تکامل گونه ها است و این زنجیره با حیوانی شبیه میمون پایان مییابد.
وی پدران و اجداد خود را به صورت شجره ای خاص یاد کرده و به قول شاعر که میگوید:
آنان پدران من هستند، مانند ایشان را برایم بیاور…
انتشار این نظریه واکنش های منفی در محافل دینی اعم از مسیحی، مسلمان و یهودی به راه انداخت، چرا که آنها اتفاق نظر دارند بر اینکه انسان موجودی است که به طور خاص خلق
شده است و سلسله اش به آدم ابوالبشر منتهی میگردد و آدم به همین صورت خلق شده است و
ارتباطی با سایر حیوانات ندارد.

سپس برخی مردم ساده لوح این نظریه را دست آویزی برای تعارض داشتن علم و دین و جدایی این دو از هم به شمار آوردند و چنین گمان کردند که روش دینی چیزی متفاوت از روش علمی است و این دو چه بسا گاهی با یکدیگر جمع و گاهی از هم دور گردند.
در این میان کسانی هم هستند که به جدایی علم از دین اعتقاد ندارند و سعی کردند از قرآن کریم برای آن شواهدی بتراشند.
از این رو، بخش هایی از قرآن را که در سوره های مختلف به خلقت انسان مربوط میشد، به گونه ای تفسیر کردند که با این نظریه همخوانی داشته باشد.
این مجادله ی تند و تیز بین پایبندان به متون و قائلند به تأویل آنهاهمچنان ادامه یافت تا اینکه گذر زمان، جعلی بودن این نظریه و نظریه هایی را که پس از آن درباره ی آفرینش انسان مطرح شد، به اثبات رسانید.
📚سبحانی، راههای تفسیری در علوم قرآنی، ص۴۶.
_______________________________
✅به نظر میرسد شیخ جعفر – که خدا او را به سمت حق هدایت کند – به مزاح علاقه دارد؛ زیرا نوشته (آنان پدران من هستند، مانند ایشان را برایم بیاور).
او متوجه نیست که این پدران آنگونه که شیخ جعفر به آنها اشاره کرده الجَرَم نیاکان جسمانی مشترک بین او و چارلز داروین زیست شناس نیز هستند و اگر ثابت شود که آنها اجداد داروین هستند، نیاکان جعفر سبحانی هم به شمار میروند و نیز اجداد هر انسانی که بر این زمین وجود دارد.
اگر هم ثابت نشود که آنها نیاکان یا پدران شیخ جعفر سبحانی هستند، نیاکان یا پدران داروین هم نخواهند بود.
✅ اثبات یا عدم اثبات این موضوع، فرآیندی علمی است که گمان نمیکنم شیخ جعفر و هم قطاران وی از دیگر مراجع شیعه، از توانایی علمی لازم برای بحث و مناقشه در این زمینه برخوردار باشند.
شیخ جعفر یک سطر از نظریه ی داروین نوشته که پر از اشتباه است. وی میگوید: 🔰
چارلز داروین کتاب خود به نام تحول گونه ها را در سال۱۹۰۸ میلادی منتشر کرد در حالی که چارلز داروین در سال ۱۸۸۲میلادی درگذشت و وی اصلاً کتابی به نام (تحول گونه ها) ندارد؛ بلکه کتابی دارد به نام (خاستگاه گونه ها)که آن را در سال ۱۸۵۲ منتشر کرد و او در این کتاب به موضوع خاستگاه و اصل انسان نپرداخته است. داروین در کتاب دیگر خود به نام: (تبار انسان و انتخاب طبیعی در ارتباط با جنسیت)
مقوله ی اصل انسان و ارتباط او با انسانواره ها را مورد کنکاش قرار داده است.
واقعاً نمیدانم چه بگویم.
بهتر است اظهار نظر را به خواننده بسپارم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#برخی_فقهای_شیعه_و_نظریه_تکامل_قسمت_اول_شیخ_جعفر_سبحانی_کتاب_توهم_الحاد
______________________
1⃣6⃣
______________________
📘کتاب توهم الحاد