تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 7- سوال 1

#جلسه_هفتم

🔰سؤال اول (اعرف الله بالله)🔰

🍀خدا را با خدا بشناس، یعنی چه؟🍀


خدا بوسیله اهل بیت شناخته میشود، یا اهل بیت به وسیله خدا؟!