تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 6- سوال 1

#جلسه_ششم


🔰سؤال اول (اعرف الله بالله)🔰


🍀خدا را با خدا بشناس، یعنی چه؟🍀


روایات متواتری که میگویند: خدا بوسیله آل محمد (ص) شناخته میشود.