تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 4- سوال 1

#جلسه_چهارم


🔰سؤال اول (اعرف الله بالله)🔰


🍀خدا را با خدا بشناس، یعنی چه؟🍀