توهم بی خدایی-متن

41- خلاصه ی برخی اشکالات ملحدان برداستان عامیانه ی دینی طوفان نوح

خلاصه ی برخی اشکالات ملحدان برداستان عامیانه ی دینی طوفان نوح:🔰
📚📚📚📚
کریستوفر هیچنز
(Christopher Hitchens)
(۱۹۴۹ تا ۲۰۱۱)
نویسنده، منتقد و روزنامـه نگـار انگلیسـی-آمریکـایی است.
وی در تعداد زیادی مجله ستون نگار بوده است. او همچنین تألیفاتی درنقد ادبی دارد.
هیچنز به بیخدایی و نقد ادیـان شهره است. وی در کتاب خود به نام«خدا بزرگ نیست»ادیان ابراهیمی را به نقد کشیده است.
📚📚📚📚
در این قسمت به خلاصه ی برخی ایرادهایی که کریستوفر هیچنز نویسنده ی شهیر، بر داستان دینی
طوفان آن گونه که در تورات یا عهد قدیم وارد شده است، اشاره میگردد:

از نوح خواسته شد با خودش در کشتی یک جفت از هر نوع حیوان را بردارد.
برخی جانورشناسان حدود ده میلیون نوع حشره را تخمین میزنند.
آیا آن کشتی میتوانسته است
همه ی اینها را دربرگیرد⁉️
درست، اینها زیاد جا نمیگیرند، پس ما هم فقط به سراغ حیوانات بزرگ میرویم؛
خزندگان:۵۰۰۰نوع،پرندگان۹۰۰۰ نوع و ۴۵۰۰ نوع پستاندار … و بسیاری
حیوانات دیگر … جمع کل به ۴۵هزار نوع میرسد.
… کدام کشتی گنجایش ۴۵ هزار نوع حیوان را دارد❓
یک جفت از هر کدام یعنی ۹۰ هزار حیوان، از فیل گرفته تا افعی، از پرندگان گرفته تا اسب، از اسب آبی گرفته تا کرگدن … نوح چگونه توانست اینها را به سرعت جمع کند❓
چه مدت منتظر شد تا #حیوان_تنبل از آمازون سر برسد❓
کانگرو چگونه از استرالیا که یک جزیره است
خارج شد❓
خرس قطبی از کجا دانست نوح را کجا پیدا کند؟
… نتیجه ای که میگیریم، این است
که یا این داستان فقط یک افسانه است، یا ما باید به سراغ پاسخ های ضعیفی برویم از این قبیل:
برای پروردگار هر چیزی امکانپذیر است.
… در این حالت پرسشی که پیش می آید این است که چرا پروردگار این فرآیند پیچیده را که زمانی دراز به طول انجامید، حداقل برای نوح، پیاده نمود❓
چرا برای نجات نوح و دیگر افراد شایسته، به جای پرداختن به کاری که انجامش زمان بر است، از یک معجزه ی سریع استفاده ننمود❓
مطالب زیر نیز خلاصه ای است ازبرخی ایرادهای دکتر داوکینز زیست شناس به داستان عامیانه ی طوفان و کشتی نوح:
تصور کنید اگر همه ی حیوانات از کشتی نوح توزیع شده باشند، توزیع جغرافیایی آنها چگونه میتواند باشد⁉️
آیا نباید هنگامی که ما در حال دور شدن از مرکز واقعه ی به گل نشستن کشتی پس از طوفان هستیم (شایدکوه آرارات)قانون و قاعده ای برای کاستن از فراوانی گونه ها وجودداشته باشد❓
نیازی نیست به شما بگویم این چیزی نیست که ما میبینیم.
به عنوان مثال، به سراغ کیسه داران استرالیا میرویم.
چرا همه ی این کیسه داران از کوه آرارات به استرالیا مهاجرت کردند ولی حیوانات جفت دار چنین نکردند❓
برای رسیدن به استرالیا چه راهی پیموده اند❓
چرا گروه کوچکی از گله ی کیسه داران مهاجر به سمت استرالیا، در طول مسیر در مکانی مثل هند یا چین یا جاده ی ابریشم رحل اقامت نیفکنده اند❓
📚📚📚📚📚
جانورتنبل (Sloth )جانورپستاندارمتوسطی است که درآمریکای مرکزی وجنـوبی بـه دوگونـه ی دوانگشـتی و سـه انگشتی تقسیم بندی میشود. این جانوران درمناطق گرمسیری زندگی میکنند ویکی ازکُندترین جـانوران روی زمـین بـه شمار میروند. حداکثر سرعت آنها۳متر درساعت است به قدری که خزه روی آن رشد میکند.
📚سخنان پروفسورداوکینزدرخانه ی اپرای سیدنی، استرالیا.
The Sydney Morning Herald (March 8 2010). Dawkins celebrates the miracle of life with or
without God. (Reviewed by Garry Maddox)
قابل دسترس درنشانی:
http://www.smh.com.au/national/dawkins-celebrates-the-miracle-of-life-x2013-with-or-
without-god-20100308-pqs1.html
ویدیوی سخنرانی داوکینز: شبکه ی ویدیویی کتاب وهم الحاد ، ریچارد داوکینز، داسـتان طوفـان درکتـاب مقـدس، قابـل دسترس درنشانی:
http://www.youtube.com/watch?v=1mZSnQ7_gCY
📚📚📚📚📚
✅اگر یک مرد دینی چه یهودی باشد،چه مسیحی و چه مسلمان – داستان نوح را به همان شیوه ی مرسوم ومتداول عرضه دارد، به این معنا که پس ازطوفان،کیسه داران، همانند دیگرحیوانات، درمنطقه ای در عراق یا اطراف آن از کشتی نوح پیاده شده اند، باعث میشود نگاه زیست شناسان وحتی افرادی با درک متوسط به این قصه چنین شودکه آن راافسانه ای صددرصد دروغین به شمار آورندو بگویند کسی که چنین ماجرایی را باور دارد، به لحاظ فکری شدیداً عقب مانده است.
میلیون ها سال است که کیسه داران فقط در استرالیا و نه در هیچ جای دیگر دنیا زندگی میکنند؛ زیرا آنهادراین جزیره ی جدا افتاده تکامل یافته اند.