تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 37- سوال 23

#جلسه_37

 

🔰 #سؤال_23🔰

 

🍀اسرائیل یعنی چه؟

 

#صهیونیستها فرزندان #اسرائیل هستند؟

 

#ستاره_شش_پر صهیونی است؟

 

معنای این ستاره چیست؟🍀

 

قسمت اول