تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 35- سوال 21

#جلسه_سی_و_پنجم

🔰سؤال بیست و یکم🔰

🍀آیا بوسیدن دست علما جایز است؟🍀