تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 34- سوال 20

 #جلسه_سی_و_چهارم

🔰سؤال بیستم🔰

🍀معنای این آیه چیست؟ «فویل للمصلین»، وای بر نمازگزاران؟🍀

قسمت دوم