توهم بی خدایی-متن

3- دیدگاه های بزرگان دین در باره نظریه تکامل

توهم الحاد (فصل اول),
3⃣دیدگاه های بزرگان دین درباره ی نظریه ی تکامل🔻
🔸متأسفانه بیشتر فقهای ادیان سه گانه ی ابراهیمی )یهودیت، مسیحیت واسلام( با نظریه ی داروین همان برخوردی را کردند که پیش از آن با گالیله داشتند.
با گذشت زمان، صحت نظریه ی گردش زمین گالیله ثابت شد و فرجامی دردناک برای آن دسته ازفقهای دینی که با آن جنگیدند و خون دانشمندان رابر زمین ریختند، رقم خورد.
🔹 دلایل انبوهی برای چرخش زمین🌎 اقامه شد، تا اینکه سرانجام تصاویری ازفضا که چرخش زمین را نشان میداد موضوع را فیصله داد.
در حال حاضر و با گذشت زمان، دلایل علمی تکامل -نظیر دلایل ژنتیکی- به حدی زیاد شده است که انکار تئوری تکامل کاری نابخردانه و
لجاجتی نفرت‌انگیز به شمار میرود، ولی تا کنون متأسفانه بسیاری ازفقهای دین که پیروان و شنوندگان خود را به جهل سوق میدهند سر خود را به علامت انکار بالا میبرند و به تکامل، شواهد ژنتیکی، شواهدکالبدشناسی تطبیقی، دلایلی که از حیوانات کشف شده و نتایجی که از بررسی های صورت گرفته بر آنها به دست آمده است، (نه) میگویند.
⚡️بالاتر از همه ی اینها زنجیره ی سنگواره هایی هستند، که سرانجام ما را به موجوداتی میرسانند که در طول میلیون ها سال، راست قامت بوده و فقط بر روی دو پای خود راه
میرفته اند.
✅دلایل زیست شناسان در تایید نظریه ی تکامل، بیش از مقدار مورد نیاز برای اثبات یک نظریه میباشد.

✅ اکنون این نظریه یک واقعیت علمی است که در مدارس و دانشگاه هاتدریس میشود.

✅در حال حاضر زیست شناسان به دنبال دلایل اثبات تکامل نیستند؛ بلکه درجستوجوی سازوکارها و پیشینه ی
تاریخی آن میباشند.
⭕️ با این حال هنوز که هنوز است، بسیاری از فقهای دین بدون هیچ دلیل یا مدرک علمی، تکامل را رد❌ میکنند؛ و ای کاش به این کار بسنده میکردند؛ چرا که برخی از آنها، معتقدان به تکامل را کافر و مهدورالدم به شمار می آورند❗️

✅به طور کلی، ما موضوع تکامل و دلایل آن را به اختصار بیان خواهیم کرد؛ ولی ای کاش کسی که خود را عالم دینی می نامد، وقتی تکامل را رد میکند، یک نظریه ی جایگزین ارائه نماید که با حقایق علمی ثابت شده در ژنتیک، کالبدشناسی تطبیقی سنگواره شناسی همخوانی داشته باشد.

☝️و ای کاش این افراد نگاهی به ماهی های شُشدار🐟 و ماهی های دوزیست🐳 بیندازند و به ما بگویند: آیا این ماهی ها ازماهی های آبزی تکامل یافته اند یا خیر؛ و دلیل آنها بر سخنشان چیست⁉️
همچنین آنها باید مدت زمان زندگانی بشر از زمان خلقت آدم ع تا کنون را مشخص سازند چرا که این موضوعی بسیار مهم است والبته تاریخی که اعلام میکنند باید با نظریه های آنها در ردّ تکامل و نیز واقعیت های علمی کشف شده ازتاریخ انسان های اولیه ی روی زمین (تاریخ هومو) سازگار باشد.
✅ امروزه از نظر علمی ثابت شده است که بی هیچ تردیدی انسان های امروزی همان هوموساپینس ها میباشند. مبداء و خاستگاه هوموساپینسها و تاریخ مهاجرتشان به خارج از آفریقا و مسیر مهاجرتشان نیز کاملا ً مشخص است.
☝️بنابراین منکران تکامل باید حداقل تاریخی تقریبی از زمان خلقت آدم به ما ارائه کنند و نیز مکان زندگی اولیه ی او را مشخص نمایند؛ حتی اگر این مکان، تقریبی باشد، اشکالی ندارد.
البته تاریخ های ارائه شده ی آنان باید با آن دسته از متون دینی که مدعی هستند بر خلاف تکامل است، همخوانی داشته باشد.
در این هنگام خواهند دید که خودشان هر چه بافته بودند رشته کرده اند و متوجه میگردند که هیچ دلیل و برهانی ندارند؛ مگر برانگیختن احساسات و خشم و نفرت انسان با گفته هایی چون (نظریه ی تکامل میگوید جدّ انسان میمون است).
__________________________

#دیدگاه_های_بزرگان_دین_درباره_ی_نظریه_ی_تکامل_کتاب_توهم_الحاد
______________________
6⃣
______________________
📘کتاب توهم الحاد
#فصل۱_صفحه۳۴تا۳۵