تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 24- سوال 14

#جلسه_بیست_و_چهارم

🔰سؤال چهاردهم🔰

🍀معنای کلام حسین (ع): «من لحقنی استشهد و من لم یلحقنی لم یدرک الفتح» چیست؟🍀

معنای #لحوق و #شهادت