تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 19- سوال 9

#جلسه_نوزدهم 


🔰سؤال نهم🔰


🍀چرا جبرئیل ع هنگام شهادت امام علی (ع) گفت: «تهدمت والله ارکان الهدی»؟! آیا ائمه دیگر رکن هدایت نیستند؟!🍀