تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 18- سوال 8

#جلسه_هجدهم

🔰سؤال هشتم🔰

🍀حدیث قدسی «ای احمد، اگر تو نبودی افلاک را نمیآفریدم؛ اگر علی نبود تو را نمیآفریدم و اگر زهرا نبود هر دویتان را!🍀