تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 11- سوال 2

#جلسه_یازدهم

🔰سؤال دوم🔰

🍀چرا ابراهیم (ع) به ستاره و ماه و خورشید گفت خدا؟! 🍀

ستاره درخشنده در روایات؛ جایگاه ویژه قائم (ع) در بین ائمه (ع)