توهم بی خدایی-متن

11- یا روش علمی نظریه ی خلقت یکباره یا چندباره را میپذیرد⁉️

توهم الحاد (فصل اول),
💠1⃣1⃣آیا روش علمی نظریه ی خلقت یکباره یا چندباره را میپذیرد⁉️

کسی که دارای پیشینه ی علمیِ هرچند اندک در موضوع تکامل وچگونگی وقوع آن باشد، یا کتابهای یک دانشمند متخصص در موضوع تکامل را مطالعه کرده و پاسخهای او به اشکالات را بررسی نموده باشد، یا حتی کتاب داروین را که در قرن نوزدهم نوشته شده و در آن تعداد زیادی اشکال بر آنها مطرح نموده و خود به آنها پاسخ داده است، بخواند، سپس آنچه را که تراوشات قلم افرادی که خویشتن را مرجع و رجال دینی به شمار می آورند، مطالعه نماید،درمییابد که این ها افرادی هستند که درباره ی آنچه اطلاعی از آن ندارند سخن میرانند.
آنها حتی نمیدانند تکامل طبق آنچه زیست شناسان تکاملی مطرح مینمایند، چیست و چگونه رخ میدهد❗️
و حتی آن را به گونه ای نادرست و معکوس درک کرده، سپس بر اساس همین فهم نادرست، اشکالاتی را به صورت کاملاً ابتدایی و سطحی ایراد
مینمایند.
این عده گاه حتی همان اشکالات داروین را که خودش در کتاب خویش مطرح نموده و به آنهاپاسخ داده است، بیان میکنند. البته ما این موضوع را در بیان اشکالات سطحی و بیمایه ی آنها برقوانین و سازوکارهای زمین شناسی تاریخی در خصوص طبقه بندی دقیق لایه های قدیمی تر زمین بااینکه نیاز به استدلال چندانی ندارد، شرح دادیم.
یا اشکال آنها بر نظریه ی تکامل که به ختنه کردن کودکان و اینکه چرا به ارث برده نمیشود؛ و یا به میمونی که راه رفتن را تعلیم میبیند، چرا این صفت
راه رفتن را به فرزندانش ارث نمیدهد❗️
هنگامی که مردم عامه که چیزی از معنای تکامل نمیدانند، این مطالب را بخوانند ممکن است فریفته شوند، ولی این اشکالات از دید کسانی که نظریه ی تکامل را میدانند و باچگونگی وقوع آن آشناهستند، بسیار سطحی و پیش پا افتاده به شمار میروند.
صفاتی که از طریق وراثت به نسل بعدی منتقل میشود، صفاتی است که در نقشه ی ژنتیکی جاندار ثبت شده است، نه صفات اکتسابی، مانند راه رفتن میمون آموزش دیده یا ختنه شدن نوزاد.
این موضوعات برای زیست شناسان تکاملی کاملاً بدیهی و پیش پا افتاده است.
این کسانی که بر نظریه ی تکامل ردیه میزنند، چنین میپندارند که زیست شناسان تکاملی میگویند اندام مرکب و پیچیده نظیر چشم از طریق یک جهش پدیدار شده است؛ در حالی که حتی داروین نیز قائل به چنین سخنی نیست، چه برسد به دانشمندان کنونی❗️
این معترضان ابتدا باید برای آنچه در
دانشگاه های معتبر سراسر جهان تدریس میشود پاسخ ارائه کنند؛ حال آنکه در این دانشگاه ها گفته نمیشود که اندام مرکب و پیچیده نظیر چشم از طریق یک و یا حتی ده ها و صدها جهش پدیدار شده است.
حقیقت آن است که این افراد از الفبای تکامل بی اطالعند و آن را به صورت تحریف شده عرضه میدارند و میخواهند بر مبنای فهم غلط خویش این نظریه را رد کنند.
چنین شیوه ای باعث میشودخوانندگان این کتابها احساس نفرت و بیزاری کنند و چنین دریابند که گویندگان چنین کلماتی، به طورکامل نه تنها در برابر تکامل، بلکه حتی در برابر جریان خدا ناباوری نیز به طورکامل شکست خورده اند؛
همان کسانی که میکوشند جریان خدا ناباوری را با نظریه ی آفرینش ناگهانی به جای تکامل رو به رو کنند؛ تکاملی که هیچ تعارضی با علم زیست شناسی، زمین شناسی تاریخی و باستان شناسی ندارد.
حتی متون صریح دینی نیز با گفته های آنان در تعارض میباشد.
هنگامی که در بخش های بعدی به متون دینی (نظیر قرآن) برسیم به وضوح روشن خواهد شد که آفرینش به صورت مرحله ای و طی فرآیند تکامل صورت پذیرفته است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#آیاروش_علمی_نظریه_ی_خلقت_یکباره_یاچندباره_رامیپذیرد_قسمت_اول_کتاب_توهم_الحاد
___________________________
3⃣6⃣
___________________________
📘کتاب توهم الحاد
#فصل۱_صفحه۷۲تا۷۶
⭕️ادامه دارد…