چگونه ایمان آوردم, مقالات

چگونه هدایت شدم | «شیخ محمد هادی قره‌داغی»

داستان ایمان و هدایت
«شیخ محمد هادی قره‌داغی»
به دعوت مبارک یمانی آل محمد(ع)

💯

 با خبر دستگیری‌های قم، دعوت را شنید و پس از طی مراحل تحقیق، دست به دامان امیرالمؤمنین علی(ع) شد و در نجف از مولا طلب رؤیا کرد …