تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 98- سوال 104و105

سؤال 104 و 105

 

🍀ناقص کردن #اطراف_زمین !🍀

🍀آیا ممکن است امام مهدی (ع) یا رسول او کار ظاهرا #خلاف_شرع کنند؟ راه تشخیص چیست؟🍀

شیعه باید بره (تسلیم) باشد