تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 96- سوال 101و102

سؤال 101 و 102

 

🍀”الصلاة الوسطی” چیست؟!🍀

🍀”اگر میتوانی جز خدا را نخور” یعنی چه؟🍀

#امت_وسط (313 اصحاب قائم)

اهمیت #نماز_جمعه

#انسان_با_غذا_میمیرد