تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 91- سوال 95 و 96

سؤال 95 و 96

 

🍀چطور ابراهیم گفت: زنده کردن مردگان را نشان بده تا مطمئن شوم؟🍀

🍀یا من دل علی ذاته بذاته🍀

خدا با خدا شناخته میشود یا خلقش یا آل محمد ص؟