تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 81- سوال 81

#جلسه_81

🔰 سؤال 81

 

🍀آیا #قرآن #مخلوق است یا #خالق؟ #حادث است یا #قدیم؟🍀