تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 80- سوال 80

#جلسه_80

🔰 سؤال 80

 

🍀آیا وزیر و وصی امام مهدی (ع) هاشمی است؟🍀

🍀اصحاب امام مهدی (ع) برتر هستند یا اصحاب امام حسین (ع)؟🍀