تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 70- مقدمه جلد 3

#جلسه_70

🔰 مقدمه جلد سوم

 

🍀سفارشهای اخلاقی به انصار امام مهدی (ع)🍀

🍀آثار یقین به لا قوة الا بالله🍀

🍀شکست منتظران در امتحان یاری قائم (ع)🍀