تدریس متشابهات 4

متشابهات جلسه 133- سوال 137و138

سؤال 137 و 138

 

137. چرا اهل بیت در تفسیر «انا انزلناه فی لیلة القدر» گفتند لیلة القدر همان فاطمه (س) است؟!

138. تفسیر آیه «خلقکم من نفس واحدة…»