تدریس متشابهات 4

متشابهات جلسه 132- سوال 135و136

سؤال 135 و 136

 

135. چرا دولت امام مهدی و مقدمات و علامات قیامش در عراق است؟!

136. معنای کلام امام علی (ع): عقلی مغلوب (عقلم شکست خورد) چیست؟!