تدریس متشابهات 4

متشابهات جلسه 130- سوال 132و133

سؤال 132 و 133

 

تفسیر آیات 33 تا 35 سوره ص

 

❇️علت قضاء شدن نماز سلیمان (ع)

❇️ملک فرقان چیست؟

❇️ملک و پادشاهی بی مانند چیست که سلیمان آن را طلب کرد؟