تدریس متشابهات 4

متشابهات جلسه 129- سوال 131

سؤال 131

 

والله غالب علی أمره و لکن اکثر الناس لا یعلمون

 

❇️ کارگردانی خدا در جریان یوسف و ایوب

❇️ العاقبة للمتقین

❇️ چطور مصایب برای مؤمنین ساده میشود؟