تدریس متشابهات 4

متشابهات جلسه 124- سوال 126

سؤال 126

 

معنای آیه «و کان الإنسان اکثر شئ جدلا»

 

❇️جدال حق و جدل باطل

❇️مقام الله فی الخلق (لاهوت مقید)

❇️چرا انسان علی (ع) است، نه دیگران؟!