تدریس متشابهات 4

متشابهات جلسه 121- سوال 123

سؤال 123

 

چرا امام حسین (ع) نوزادش را سمت لشکر یزید برد و آب طلب کرد؟ مگر نمیدانست…؟

 

🎙سخنرانی شب هشتم محرم

😭یک شب قبل از #حمله_به_عزاداران_قم