تدریس متشابهات 4

متشابهات جلسه 120- سوال 122

سؤال 122

 

معنای کلام امام حسین (ع): «کم من کرب یضعف فیه الفؤاد»

 

❇️ این چه غمی است که قلب تحمل آن را ندارد؟

❇️ تأثیر و حقیقت «لا قوة الا بالله»