تدریس متشابهات 4

متشابهات جلسه 119- مقدمه جلد 4

مقدمه و اهدای جلد چهارم

 

❇️ اهدای کتاب به محمد (ص) و آل او (ع)

❇️ شکایت از طاغوت آخرالزمان و علمای بی عمل

❇️ درد دلهای مظلومترین پسر و پدر دنیا (ابتاه…)