تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 116- سوال 118و119

سؤال 118 و 119

❇️ #روح_القدس چیست؟ آیا بزرگ و کوچک دارد؟

❇️ آیا روح دو قابلیت دارد؟ مثلا هنگام نماز یا خواب، قسمی در بدن میماند و قسمی به آسمان میرود؟