تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 115- سوال 117

سؤال 117

 

معنای «اللهم صلّ علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم

 

❇️ چرا صلوات بر محمد و آل محمد (ص) را تشبیه به ابراهیم و آل ابراهیم میکنیم؟!