تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 112- سوال 114

سؤال 114

 

و لقد علمتم النشأة الأولی فلولا تذکرون

 

❇️ نشأه اولی کجاست؟ یادآوری چگونه است؟

❇️ مقایسه #تفسیر_یمانی (ع) با #تفسیر_طباطبایی در #المیزان