تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 109- سوال 111

سؤال 111

 

🍀 “و یمسک السماء أن تقع علی الأرض الا باذنه”🍀

 

❇️ عمودهایی که آسمانها را افراشته کرده و نمیگذارند بر زمین بیفتند

❇️ جایگاه امام در نظام خلقت