تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 107- سوال 109

سؤال 109 (بخش 3)

 

🍀 و العصر * ان الانسان لفی خسر🍀

 

❇️ معمای رابطه حادث و محِدث

❇️ مقام فتح مبین

❇️ معنای یمانی

❇️ خالق عالَم کیست؟

❇️ تفاوت مقام محمد و علی