تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 105- سوال 109

سؤال 109 (بخش 1)

 

🍀 و العصر * ان الانسان لفی خسر🍀

 

❇️ معنای الانسان

❇️ چطور ممکن است امام علی (ع) زیانکار باشد؟!!

❇️ ظهور جهل علمای بی عمل نسبت به حقیقت قرآن