تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 104- سوال 108

سؤال 108

 

🍀 هل أتی علی الإنسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا🍀

 

❇️ امام #علی (ع) در کدام جایگاه، #شئ_مذکور بود و کجا نبود؟!