تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 103- سوال 107

سؤال 107 (بخش 2)

 

🍀 #چگونه_با_منیت_مبارزه_کنیم ؟🍀

 

❇️ مبارزه با منیت در عالم روحانی


❇️ شرمندگی همه در پیشگاه خدا


❇️ امتحان و غربال انصار با تسلیم و تواضع